Objavte u nás nové jarné dizajnové produkty, ktoré vám pomôžu pri premenách vášho bytu alebo domu.

Architektúra

Architektonická štúdia / Vizualizácia architektúry

CENA

5€/m²

DOBA DODANIA

8 týždňov

INFO

Výsledkom štúdie sú pôdorysy a vizualizácie exteriéru.  Pre začiatok prác na projekte je potrebný výškopis a polohopis pozemku so zakreslením inžinierských sietí a susedných budov.

Realizačný projekt

CENA

od 25€/m²

DOBA DODANIA

16 týždňov

INFO

Realizačný projekt obsahuje podrobnú projektovú dokumentáciu, na základe ktorej je možné vytvoriť rozpočet na stavbu aj ju zrealizovať. Pokiaľ máte záujem o interiér od nás, je vhodné robiť realizačný projekt stavby po projekte interiéru.

Realizačné detaily

CENA

od 30€/m²

DOBA DODANIA

4 týždňov

INFO

Pri stavbách so špeciálnymi fasádami (prevetrávané a obkladané fasády), domami vo svahu, pochôdznymi strechami a terasami môžu byť pre realizáciu potrebné výkresy detailov v podrobnej mierke. Ide hlavne o detaily skladieb fasád, oplechovaní, detailov styku okien s fasádami a podobne.

Autorský dozor

CENA

od 30€/hod

INFO

Autorský dozor počas realizácie účtujeme na základe času stráveného na stavbe a dopravou k nej. Pri projektoch mimo Bratislavy sú k cene času na stavbe pripočítané cestovné náklady dopravy na miesto stavby uvedené v cenníku ostatných služieb.

Ďalšie informácie

INFO

Pri rodinných domoch do svahu, kedy je výškový rozdiel terénu nad 100cm, účtujeme 30% k jednotlivým častiam projektu. . Pri iných rozlohách ceny určujeme individuálne. Výpočtovou plochou sa rozumie súčet hrubých podlažných plôch všetkých podlaží.